CESNET

Lokální akce

V rámci šíření povědomí o EGEE projektu a možnostech gridového počítání obecně uspořádal CESNET několik seminářů - jeden úvodní seminář a na něj navazující pokročilé kurzy. Pro více informací navštivte příslušné odkazy:

Interni akce řešitelů projektu EGEE:

Další specifická setkání: