CESNET

Slovník & zkratky

Zde je dostupný slovník nejběžnějších pojmů (PDF formát) vyskytujících se v souvislosti s Gridy a gridovými technologiemi.

Zájemci mohou navštívit Grid Acronym Soup (GAS) - glosář gridových pojmů odkazujících na stránky s detailním vysvětlení daného pojmu.