CESNET

GridCafé

Ultimátním zdrojem informací o Gridech je GridCafé. GridCafé je projektem CERNu a jeho cílem je jednoduchou a srozumitelnou formou seznámit širokou veřejnost s tím, co Gridy jsou, nabízejí a umožňují.

Snahou autorů GridCafé je, aby se stalo místem, kde se setkávají všichni, kdo se o Gridy zajímají, chtějí jim rozumět a využívat jejich potenciálu.

Nechte se zlákat a zjistěte:

A nezapomeňte navštívit další sekce: