CESNET

Specifické odkazy

Zde je uveden krátký seznam relevantních linků odkazujících na největší gridové projekty řešené jak v evropském tak celosvětovém měřítku. Kromě toho zde naleznete detailní informace o aktuálním stavu experimentů fyziky vysokých energií a gridových projektů s nimi primárně souvisejícími. Součástí přehledu jsou i odkazy na klíčové projekty vyvíjející široké spektrum gridových služeb.

Seznam odkazů

Infrastrukturní gridové projekty

DataGrid (EDG)         

Damien           

DataTAG   

EGEE       

EuroGrid         

LHC Computing Grid (LCG)      

GEMSS            

Gridy pro řešení složitých problémů
(5. rámcový program EU)

ASP-BP           

CrossGrid        

FlowGrid         

GRACE            

GRASP            

GRIA             

GridLab          

Gridstart        

OpenMolGrid      

SELENE           

WEBSI            

Gridy pro řešení složitých problémů
(6. rámcový program EU)

CoreGRID

Akogrimo    

GridCoord      

HPC4U          

K-WF Grid      

NextGrid       

OntoGrid       

Provenance     

SIMDAT         

UniGridS       

Specifické Gridy a projekty související s E-Science

D-Grid         

GridPP

INFN Grid

METACentrum 

NorduGrid

UK e-Science

Gridové nástroje 

AliEN

ARDA

GGF (Global Grid Forum)

Globus

GriPhyN

PPDG

HEP experimenty

ALICE

ATLAS

CMS

LHCb