CESNET

Aktivity

Celý projekt je rozčleněn do vzájemně souvisejících oblastí týkajících se vlastních servisních gridových služeb a provozu, vzdělávání a šíření informací včetně identifikace vhodných kandidátských aplikací a výzkumných aktivit zejména v oblasti vývoje middlewaru.

V rámci EGEE jsou veškeré aktivity týkajícící se výše uvedených činností rozděleny do následujících kategorií.