CESNET

Partneři

Na řešení projektu EGEE se podílí několik desítek institucí tvoří oficiální partnery - ze všech zemí Evropy, z Ruska i USA.

Zastoupení České republiky zajišťuje sdružení CESNET, které je dlouholetým provozovatelem české akademické sítě a účastníkem odpovídajících mezinárodních projektů (podíl na projektu Dante, členství v asociaci TERENA, mezinárodní partnerství v konsorciu Internet2 a účast v evropském projektu GN2).

Jen několik zemí je podobně jako ČR zapojeno prostřednictvím národního operátora akademických sítí, zpravidla jsou to národní gridové či vědecké agentury (především z oblastí souvisejících s fyzikou vysokých energií nebo národní zastřešující vědecké organizace, jako je francouzská CNRS), v ostatních případech se pak na řešení budou podílet konkrétní výzkumné instituce a univerzity. Zapojení prostřednictvím národního akademického operátora umožňuje lepší koordinaci výpočetních, datových a síťových prostředků a jejich dalšího rozvoje. Mimo to řada univerzit a institucí tvoří neoficiální partnery projektu, kteří nejsou projektem financováni nicméně účinně na projektu participují.

Očekává se, že každý oficiální partner do projektu přinese konkrétní gridovou infrastrukturu (počítače, datové kapacity, počítačovou konektivitu) a EGEE poskytne finanční prostředky, primárně na správu celého systému a do jisté míry i na nezbytný vývoj a úpravu (re-engineering) potřebného programového vybavení. Většina partnerů projektu bude mít roli center poskytujících výpočetní zdroje a datovou kapacitu a rovněž povinnosti v oblasti podpory aplikací a jejich uživatelů, a to včetně organizace školení úkoly šíření informací o gridech a EGEE.

Aktualní stav infrastruktury je popsán zde