CESNET

Jak začít

Tento úvod obsahuje všechny nezbytné kroky k plnému využití výhod, které Vám gridové počítání nabízí:

  • K získání všeobecného přehledu je vhodné navštívit kurz gridového počítání, nebo si přečíst materiály z již zorganizovaných kurzů.
  • Musíte podstoupit proces certifikace a získat osobní certifikát od certifikační autority (CA).
  • Je nutné zaregistrovat se do virtuální organizace (VO).
  • Musíte se naučit se jak pomocí příkazové řádky přistupovat k zdrojům VOCE.
  • Musíte se naučit se jak psát dávkové příkazy pro spouštění výpočtů na Gridu nebo používat systém CHARON.
  • Pokud něco nevíte, nebojte se ptát, zkoušet a učit se.