CESNET

Test gridu / GILDA

Pokud chcet otestovat možnosti počítání na Gridu, můžete tak učinit návštěvou stránek projektu GILDA - virtuální laboratoře, která demonstruje schopnosti Gridu a gridového prostředí.

GILDA (Grid INFN Laboratory for Dissemination Activities) byla vyvinuta jako součást italského projektu INFN Grid project a je standardní součástí projektu EGEE. Pro potenciální zájemce, ať ze strany uživatelů či organizací jsou připraveny detailní návody, jak postupovat krok za krokem v případě zájmu GILDU vyzkoušet.

GILDA se skládá z několika elementů:

  • GILDA testbed - je skupina míst a služeb (Resource Broker, Information Index, Replica Location Server, Monitoring Tool, Computing Elements and Storage Elements) rozprostřených po celé Itálii a zbytku světa, na kterých je nainstalována poslední verze INFN Grid Middlewaru (jež je plně kompatibilní s LCG).
  • Certifikační autorita GILDA - je plně funkční certifikační autorita vydávající 14-ti denní X.509 certifikáty každému, kdo má zájem okusit gridové počítání a získat zkušenosti s GILDA testbedem. Grid je ale dostupný pouze za předpokladu, že uživatel získal osobní digitální certifikát vydaný certifikační autoritou.
  • Virtual Organisation GILDA (VO) - spojuje všechny jedince se zájmem o zkušenosti z Gridu pomocí GILDA testbedu. Aby jste byli schopni se přihlásit do virtuální organizace GILDA, musíte mít ve svém browseru platný GILDA certifikát.