CESNET

Gridové nástroje

Základními procesy a nástroji, se kterými je třeba se důkladně obeznámit před vlastní prací v gridovém distribuovaném prostředí jsou následující

  • certifikace - proces, který umožní Vaši jednoznačnou autentizaci na Gridu
  • virtuální organizace (VOs) - virtuální společenství uživatelů s přístupem ke specifické skupině výpočetních zdrojů
  • gridový portál P-GRADE - grafické uživatelské rozhraní pro správu komplexních workflow podporujících sekvenční a paralelní MPI úlohy
  • gridový portál GENIUS - grafické uživatelské rozhraní pro intuitivní práci v gridovém prostředí